Инструкция за гасене на червени фенери

вдишване – вземаш от земята
издишване – даваш на небето

след малко
вече си горе
пожарите са минало
радвай се

утре фенерите пак ще светят