Змей

Страх ме е
той ли е
не е ли
да бягам ли
или да го посрещна
да се пробода
или да го прегърна
и писъците на селото
ще издържа ли да слушам