Видео от представянето на „Непоръчан портрет“ в София, клуб MAZE

Представяне на „Непоръчан портрет“ , 22 март 2018 г., съвместно с приятели от литературното движение Нова асоциална поезия – пълен запис.

Видео Тодор Илиев