***

Събудих се

Зора  облива

в нежно-розово света

и в душата ми се влива

тиха, мека красота

Преоткриват сетивата

теменужения свод

аромата на гората

лазурния поток

полъхa далечен

на бели ветрове

вихрения танц

на птичи гласове

Радостно потръпнах

в копнежи за деня

Погледнах те

И слънцето изгря!