***

Тъмно е. Не виждам и не чувам.

Усещам само пламнали ръце

разкъсващи веригите с които

заключено бе моето сърце.

 

Свличат се на пода страховете

и голотата ми искри.

Не са ми нужни дрехи!

Облечена съм с твоите очи.