***

ветре мой, златоцветен
суетен, суетен
поспри се
да те погледам
да ти продумам

ветре мой, белоснежен
нежен, нежен
целуни ме
да те усетя
да се замая

ветре мой, сладкогласен
неясен, неясен
прошепни ми
любиш ли,
искаш ли?