***

замълчи!

думите ни разделят

по-сигурно от разстояния

по-трайно от време

любовта се изцежда

капка по капка

дума по дума

в знаци безсмислени

букви съм аз

букви си ти

букви очи

букви ръце

спри!

искам да усетя вкуса ти

с език