***

Тихо е, боли

Но като пресен гроб

земята ще се изравни

от сълзите и времето

и ще покълне семето

на новото ми аз

Само, но не самотно

сред синева от спомени

и стихове

Небе от незабравки

на твойто щастие усмихнати