***

Докосвам в съня си

видение безплътно

сянката на земен мъж

Божествено самотен

светъл като чувство

на чакана и сбъдната любов

Със слънцето се сливам

(да не го смутя)

и само с поглед галя

съвършенството

Танцувам с теб, моя мечта!

В царството на сенките