Следговор

Ръкописът на „Калейдоскоп“ беше създаден през 2013 г. и публикуван за пръв път на вече несъществуващия сайт www.tania-nikolova.com под заглавието „Полифонични стихотворения“. Онлайн версията на книгата беше илюстрирана със снимки и картинки със свободен достъп от интернет, но тъй като не притежаваше права върху тях, авторът предпочете да ги изтрие. Илюстрациите бяха съществена част и допълнителен контекстен слой в книгата. Ключовите думи в текста бяха линкове и отваряха ранното стихотворение. Текстът на старата и на новата книга не се различават съществено. Премахнах единствено две препратки към ранни стихотворения и редактирах визуално други – главни букви и запетаи. Разликите между двете книги са най-вече във визуалните послания и въздействия, но това е неизбежно при работа с различни материали и среди. Постарах се „Калейдоскоп“ да е точно онази книга единствено по отношение на текста. Надявам се тези, които са я чели преди, отново да я харесат.

Редакторът