Скачените съдове на любовта

единият се прелива в другия
прелива в другия
прелива в другия
преливат се
вятър и мъгла