Роза

Сърцето ми е роза сънна

набъбнала от няма страст

избухва нежност безразсъдна

в пурпурен любовен цвят.

 

Потръпват сладостно листенца

докоснати от капки росни

тялото ми в безтегловност

ароматен облак носи.

 

Не знаех, че така вълшебно

ухае любовта от думи!

Обичам те! Сега не помня

имаше ли рози с тръни?