Песен за вятърничевата жена

какъв е тоя вятър
дето все я вее
та не си наведе главата
да си гледа къщата
и стопанина
и дечинята
ами пее ли пее

пее

ветре ле