Понеже искам

100 е тежко за крилете на любовта

90 също

при 80 бихме могли да се разхождаме по плажа

хванати за ръце

на 70 да подскачаме весело и

на 60 да тичаме по облаците.

Но тъй като искам да ме пренесеш на ръце

50 / 50 е идеалното тегло за любовта.

Косата ми вече целува петите,

идваш ли?