Пиесите на 21-ви век

нещо казах
нещо ми отговори
чу каквото не искаше
разбрах каквото ме плашеше
млъкнах
избяга
но днес се сетих
че може би се движим в една посока
далече, далече, далече
от риска да сме себе си
и право в прегръдките
на мелодрамата