Много еротичен сън

не заслужава да бъде разказван
бичувай го с мълчание
души го с многозначие
кълцай със страст
а той
няма да е там