Лабиринт

липсваш ми
не достигам, губя се, не намирам, намалявам, изчезвам
търся метафора или поне синоним
на тази проява на лош вкус
извинявай
много беден речник