Знак за равенство

професионалистите не оставят нищо на случайността
дилетантите разчитат само на нея
поезията е по средата
еднакво неуловима