ЗНАК ЗА РАВЕНСТВО – илюстрация към раздел ІІІ

Илюстрация на Венелин Пенчев към трети раздел на стихосбирката „Еквилибриум“ от Таня Николова, второ издание, 2019 г.