Тишината между нас

тъжно ми е
в тишината на компютъра
в тишината на стаята
в тишината на масата
в тишината на леглото
в тишината на мислите
в тишината на думите
между
нас