Сезоните на любовта

Пролет

изпърхах
вятър ли ме вдигна
или ти дойде

Лято

не винаги се случва лятото
с онези разтопени небеса
не винаги

Есен

надушил е кошутата еленът
и цял е бяг и трепет
сторих път

Зима

чуй тишината
в окованите думи
е погребано лятото