Световъртеж

не знам какво искам, по дяволите

по-точно знам, но така не може

искам нищо да не се промени

а всичко да е различно

да, но безплатен обяд няма

а и пълно щастие също

затова мразя изборите

и бягам

като муха без глава

премерено безразсъдно

от едно безумие в друго

отвътре навън отвън вътре

от мен до теб от теб до него

от мен до вас от тях до нас

тик-так тик-так тик-так тик-так

дори не тъжа

света се върти

никой съм аз

никой си ти

така е добре

така не боли

никой до никой

не се доближи

не зная ти кой си

всичко кръжи

нищо не виждам

мен виждаш ли ти

тик-так тик-так летя летя

от мен до вас от теб до нас

летяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!

ще спра! ще спра! ще спра! ще спра!

къде и как?

не сега, не сега….