Реката

все по-малко се страхувам

все по-малко

не съм свикнала да е толкова лесно

и все очаквам лошото

но ти знаеш, че аз знам

и аз знам, че ти знаеш

и няма какво да изясняваме

или да се оправдаваме

нека нещата се случват

или не се случват

както дойде

каквото донесе реката

аз те обичам непрекъснато

късчетата срещи само правят осезаемо времето

гуш, топло гуш

спи ми се и ми рошиш косата

господи, колко ми е спокойно!

не може да е истина

не може да е истина