ПРИСТАНИЩЕ ЗА НЕУДАЧНИЦИ – илюстрация към раздел ІІ

Илюстрация на Венелин Пенчев към втори раздел на стихосбирката „Еквилибриум“ от Таня Николова, второ издание, 2019 г.

ПРИСТАНИЩЕ ЗА НЕУДАЧНИЦИ