***опит за амнезия

опит за амнезия

неуспешен

опит за самоубийство

също

„стига вече опити!“ – каза опитът

и изтри надеждата за промяна

сега

с частична амнезия

и частично жива

помня само болката

и че я няма

онази

Таня