Овчо стихче

ще ме изгонят от работа скоро

и ме е страх

и не мога, не мога, не мога

да си сбера мислите

пустите

дето все по сайтове бродят

по стихове и по поети

и не искат в кошара

проклетите

да ги доя, да ги стрижа

за господаря

и за хляба