Насъщно

Проникваш в мен бавно

като виното

в червата

между бедрата

плъзгаш се

тръпчиво изискан

притискан

от изначалната ми женственост

мразя те

така неуместно божествен

мъжествен

и тази опияняваща безпомощност

в мен

с теб