Котка

котката
от камината мърка
мърррзи ме
да се събличам
мърррзи ме
да те обичам
мърррзи ме
но впила нокти в екстаз
дразни и боли
стича се
щипе
галли
внимавай
не е нежна
не е твоя
не е завинаги
котка