***Идваш

Идваш

Слабините пулсират

бясно

превръщаш ме в нещо

влажно

тясно

в нещо гладно

хищно

озверяло

излишно

И тръгваш

Гърча се

крещя

но ти нямаш сърце

нямаш име

нямаш лице

Ти си болка

самотно изригнала в мен

Моят личен кошмар

опитомен