Едно кафе

само хубавите хора оставят хубави спомени
често забрявам че е имало такива
зад високата ограда
пазя се
да не влезе някой
да ме докосне с нож или устни
и да срине
любовта
дома
мен
но човек не може да контролира живота
и случайността винаги намира пролука
да плисне дъжд и усмивки
в едно кафе