Дъга

всеки ден в твоя град
по твоите улици
те събирам
тротоар усмивки
шахта с интимни неща
павилион за съвети
алея музика
леха целувки
поток сълзи
лодчици преструвки
слънце
ти целият си любовен стих
и аз валя