ДА НАДУЕШ ГУМЕНАТА ТОПКА – илюстрация към раздел І

Илюстрация на Венелин Пенчев към първи раздел на стихосбирката „Еквилибриум“ от Таня Николова, второ издание, 2019 г.

ДА НАДУЕШ ГУМЕНАТА ТОПКА