Вълни в морето

времето е пясък в разтворена шепа
каза приятелят ми Б. във форума
по повод зимните икономически прогнози
приятелят Ъ. нарисува Левски за подарък
М. се разтревожи от новините и предложи блокада
а Х. издаде книга
за която ми беше говорил преди
някога отдавна
когато животът се плискаше
и не ми беше приятел
тези неща се случиха без причина и без моето участие