ФОНДАЦИЯ ЕМИЛИ

Фондация „Емили“ е културна организация, която насърчава предприемачеството сред българските творци и работи за създаването и поддържането на благоприятна среда за развитие на българската литература. За постигане на целите си извършва издателска дейност с код от Националната агенция за ISBN 619-7425. Вписана е в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с решение на СГС по ф.д. № 386/2017, ЕИК 177189493 и адрес на управление: гр. София, ул. „Букет“ №25А. Основател и председател на фондация „Емили“ е Таня Николова.

Повече информация за дейността на фондацията можете да намерите на адрес:

https://www.emilyfoundation.eu/