ЛИТЕРАТУРНИ ДНИ 2022

Литературните дни на Фондация „Емили“ 31 март- 03 април 2022 г., зала „София“, Столична библиотека

Видео: Йордан Пачев

21.03.2022  КАЛЕЙДОСКОП от Таня Николова с рисунки на Моника Попова

Литературни дни на Фондация „Емили“ 2022 – „Калейдоскоп“ – репортажно видео

Изложба с рисунки на Моника Попова – репортажно видео

Петрана Петрова открива на Литературните дни на Фондация „Емили“ 2022

„Суха трева“, етнокомпозиция от Иван Христов и Петър Чухов

Проф. д-р Моника Попова говори за работата си по рисунките за „Калейдоскоп“

Таня Николова говори за книгата си „Калейдоскоп“

Капка Кънева говори за работата си по книгата „Калейдоскоп“

Заради по-добрата акустика – Петрана Петрова чете

Петрана Петрова представя книгата „Калейдоскоп“

Книгата „Калейдоскоп“ на Фондация „Емили“

Моника и Таня

„Калейдоскоп“ от Таня Николова с рисунски на Моника Попова – рекламно 1

„Калейдоскоп“ от Таня Николова с рисунски на Моника Попова -рекламно 2

23.03.2022  МАГАРЕШКИ ПЕСНИ от Таня Николова

„Магарешки песни“ на Литературните дни на Фондация „Емили“ 2022

Иван Христов за „Магарешки песни“ от Таня Николова

„Donkey Songs“ от Чешо Пухов

24.03.2022  НИЩО от Ваня Вълкова с илюстрации от Ваня Вълкова

Литературни дни на Фондация „Емили“ 2022 – „НИЩО“ – репортажно видео

Schubert: Gretchen am Spinnrade, op.2, D.118 – Christina Vassileva, sopran

J. S. Bach – Ich folge dir gleichfals, aria from Johannes Passion – Christina Vassileva, sopran

Доц. д-р Калин Михайлов представя стихосбирката „НИЩО“ от Ваня Вълкова – първа част

Доц. д-р Калин Михайлов представя стихосбирката „НИЩО“ от Ваня Вълкова – втора част

Доц. д-р Калин Михайлов представя стихосбирката „НИЩО“ от Ваня Вълкова – трета част

Доц. д-р Калин Михайлов чете стихотворението си „Нещо като нищо“

Таня Николова говори за стихосбирката „НИЩО“ на Ваня Вълкова и чете стихотворението „НЕ“

Ваня Вълкова говори за работата си по стихосбирката „НИЩО“

„Небето на Берлин не е наше“, стихотворение от Ваня Вълкова

Десислава Валентинова чете стихотворения от Ваня Вълкова

Доц. д-р Мая Горчева за стихосбирката „НИЩО“ от Ваня Вълкова

28.03.2022 ЕДНО МЪЖКО МОМИЧЕ от Марко Видал

Стихосбирката „ЕДНО МЪЖКО МОМИЧЕ“ от Марко Видал

30.03.2022 SO VIEL/ТОЛКОЗ от Таня Николова, превод на немски Ралица Атанасова- Фолц

Литературни дни на Фондация „Емили“ 2022 – „SO VIEL/Толкоз“ – репортажно видео

Художникът Венелин Пенчев говори за работата си по „So viel/Толкоз“

„SO VIEL/Толкоз“ – Души Дресен чете стихотворението „Schwindel“ /Световъртеж/

„SO VIEL/Толкоз“ – Души Дресен чете стихотворението „Und keine Fragen, bitte“ /И без въпроси, моля/

31.03.2022 СЪБРАНО/ТАНЯ НИКОЛОВА

Пълен запис /суров материал/ от от последната вечер на Литературните дни на Фондация „Емили“ – София 2022. Представяне на поредицата „Библиотека Емили“ и „Събрано“ на Таня Николова.

02.04.2022 Литературно четене на група РЪБЪТ

Участват:

Нинко Кирилов
Георги Георгиев
Денна Минева 
Венелин Илиев
Цветелина Александрова 
Боян Ламбев 
Людмил Димитров 
Десислава Валентинова 
Мартина Кривирадева 
Таня Николова