Калейдоскоп с рисунки от Моника Попова

Таня Николова

КАЛЕЙДОСКОП

Гротески

С рисунки от Моника Попова

В ПЕРИОДА от 22 юли до 9 август 2021 г., докато беше в Париж, Моника Попова прочете „Калейдоскоп“, хареса го и нарисува 35 илюстрации по него. Това е достатъчна причина да публикуваме текста на „Калейдоскоп“ в автентичния му вид, без допълнителна редакция. В новото издание на книгата, освен илюстрациите на Моника, добавяме и бележките на Таня Николова, писани по рисунките и провокирани от тях.

ИЗДАТЕЛЯТ

 

РЪКОПИСЪТ на „Калейдоскоп“ беше създаден през 2013 г. и публикуван за пръв път на вече несъществуващия сайт www.tania-nikolova.com под заглавието „Полифонични стихотворения“. Онлайн версията на книгата беше илюстрирана със снимки и картинки със свободен достъп от интернет, но тъй като не притежаваше права върху тях, авторът предпочете да ги изтрие. Илюстрациите бяха съществена част и допълнителен контекстен слой в книгата. Ключовите думи в текста бяха линкове и отваряха ранното стихотворение. Текстът на онлайн книгата от 2013-а и първото издание на хартия от 2020-а не се различават съществено – премахнах единствено две препратки към ранни стихотворения. Разликите между книгите са най-вече във визуалните послания и въздействия, но това е неизбежно при работа с различни материали и среди. Постарах се хартиеното издание на „Калейдоскоп“ да е точно онази книга единствено по отношение на текста.
Сега, с илюстрациите на Моника Попова и бележките на Таня Николова, ви представяме нова, трета версия на „Калейдоскоп“ – книга в книгата.

РЕДАКТОРЪТ

 

ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА „КАЛЕЙДОСКОП“

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,

Тази книга е едно сдобряване с миналото, едно помирение с мен самата и с най-ранните ми поетични опити. Тя заличава пропастта на неосъществените желания и ми носи мир. От позицията на изминалите години погледът ми към написаното е самоироничен, но и с умиление към детински чистите пориви и изказ. Първите ми стихове, естествено, са несъвършени, римите – неумели, стъпките – погрешни, и сигурно вече се чудите защо ги споделям. Просто е. Имах нужда да погледна назад и да се видя каквато съм била.

„Калейдоскоп“ е стихосбирка експеримент. Да я създам, беше предизвикателство. Надявам се да се е получила добре и четенето да ви достави удоволствие.

Книгата съдържа 33 текста, в които съм се опитала да съвместя несъвместимости, като им създам контекст. Надявам се те взаимно да се разкриват и да представят различни гледни точки. Надявам се също картините да са устойчиви, спойката на контекста да е здрава и разказът, макар и фрагментарен, да съществува.

„Калейдоскоп“ е книга авторефлексия, от мен за мен, но и за вас.

Приятно четене!

АВТОРЪТ

 

В ПОМОЩ НА КОНТЕКСТА

ГРОТЕСКА¹ (ит. – grottesco, от grotta – „пещера“)
1. Орнамент от виещи се стилизирани образи на животни и растения, често с демоничен характер, появил се през епохата на Възраждането по подобие на изображения в пещерни гробни разкопки.
2. В художествената литература – похват за изображение на предмети или лица, при който някои черти, действия и постъпки са подчертани и показани в едностранчив, карикатурен, деформиран вид.
3. В преносен смисъл – вид литературно произведение, в което писателят рисува изкривени, смешни, уродливи образи или постъпки на герои, за да ги покаже в хумористична или в сатирична светлина.
Гротесковият образ възниква като отражение на резките противоречия и контрасти в действителността, представена в изкривен, безобразно смешен вид. Поради това този образ винаги е двойствен: привидно случайното се оказва характерно, закономерно.

¹Георгиев Л., Джабмазки Х., Николов Л., Спасов С. 1973. Речник на литературните термини, трето издание. Издателство „Наука и изкуство“, София.

 

КАЛЕЙДОСКОП

(Ще публикувам тук само БЕЛЕЖКИТЕ, т.е. новите текстове, писани по илюстрациите на Моника Попова и добавени към стария „Калейдоскоп“. Таня Николова)

Моника рисува. Оплита ми, заплита ми сенките, болките. Очите червени, косите червени, коленете, лактите, петите. Тук сърчице, там ягодка, кръв и пламък. Пипала, въжета, ножове, обърнат стол, разтворена книга, бутилки, ангели, откъснати криле, пиано, калейдоскоп. Бик или вол? Змей!

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ І – Заради по-добрата акустика

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ІІ – Заради по-добрата акустика

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ІІІ – Деконструкция

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ІV – Подвързани отблясъци

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ V – Усмивки от старите ленти

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ VІ – Море от любов

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ VІІ – Ръкоделие

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ VІІІ – Аборт

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ІХ – Неизбежно

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ Х – Няма такъв въпрос, или в обятията на средната възраст

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХІ – От другата страна на листа

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХІІ – Орфей и Евридика

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХІІІ – Ябълка

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХІV – Тихо е

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХV – Ангел

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХVІ – Кръстовище

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХVІІ – Фатално

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХVІІІ – Извънсезонно

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХІХ – Ягоди

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХ – Безусловно

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХІ – Оригами

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХІІ – Писмо – отговор

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХІІІ – Стара приказка на нов глас

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХІV – Постфактум

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХV – Песен за вятърничавата жена

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХVІ – Скачените съдове на любовта

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХVІІ – Среднощни вопли

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХVІІІ – Брачни битки

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХІХ – Захарен памук

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХХ – Боза

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХХІ – Двайсет години по-късно, или дългата зима на търпението

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХХІІ – Премълчано

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХХІІІ – Аматьорско

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХХІV – Приоритети и пясъци

МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХХV – Приоритети и пясъци