ФОНДАЦИЯ ЕМИЛИ

Фондация „Емили“ частна фондация за съвременна българска литература и изкуство. Нейната мисия е да вдъхновява български писатели за творческо предприемачество и да подкрепя независими проекти. Като културна организация си е поставила за цел да работи за създаването и поддържането на благоприятна среда за развитие на българската литература, да я утвърждава и разпространява. Фондация „Емили“ е вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с решение на СГС по ф.д. № 386/2017, ЕИК 177189493, адрес на управление гр. София, ул. „Букет“ №25А и извършва издателска дейност с код от Националната агенция за ISBN 619-7425. Основател на фондацията е Таня Николова.

Повече информация за дейността на фондацията можете да намерите на адрес:  https://www.emilyfoundation.eu/