ВИДЕО

Видео от Литературните дни на Фондация „Емили“ в зала „София“ на Столична библиотека 31 март- 03 април 2022 г.

Видео: Йордан Пачев

 

21.03.2022  ИЗЛОЖБАТА с рисунки на Моника Попова

21.03.2022  КАЛЕЙДОСКОП

23.03.2022  МАГАРЕШКИ ПЕСНИ

24.03.2022  НИЩО

28.03.2022 ЕДНО МЪЖКО МОМИЧЕ

30.03.2022 SO VIEL/ТОЛКОЗ

31.03.2022 СЪБРАНО/ТАНЯ НИКОЛОВА

02.04.2022 Литературно четене на група РЪБЪТ