БИБЛИОГРАФИЯ

©Таня Николова, Капка Кънева, автори, 2022, „Вечнозеленото дърво“, календар поезия, издателство Фондация „Емили“ , първо издание, ISBN 978-619-7425-24-6; мека подвързия, Поредица „Космодрум“, номер в поредица 14; ©Станислав Петков, редактор; ©Ива Колева, коректор.

©Таня Николова, автор, 2022, „Смъртта на татко и други работни материали“, © Венелин Пенчев, художник,корица и илюстрации; издателство Фондация „Емили“ , първо издание, ISBN 978-619-7425-22-2; мека подвързия, Поредица „Космодрум“, номер в поредица 12; ©Станислав Петков, редактор; ©Ния Първанова, коректор; Жанет Диманова, предпечат; тираж 100.

 

©Таня Николова, автор, 2022, „Калейдоскоп“, гротески, © Моника Попова, художник, рисунки; издателство Фондация „Емили“ , второ издание, ,  ISBN  978-619-7425-18-5; твърда подвързия, Поредица „Космодрум“, номер в поредица 8; ©Станислав Петков, редактор; ©Капка Кънева, дизайн книжно тяло; тираж 300.

©Таня Николова, автор, 2021, „Магарешки песни“, стихосбирка, издателство Фондация „Емили“ , второ издание, ,  ISBN   978-619-7425-17-8; Поредица „Космодрум“, номер в поредица 6; ©Станислав Петков, редактор; ©Иво Рафаилов, художник; тираж 100.

©Таня Николова, автор, 2021, „Морз“, роман в стихове, издателство Фондация „Емили“ , трето издание, ,  ISBN  978-619-7425-14-7; Поредица „Космодрум“, номер в поредица 5; ©Станислав Петков, редактор; ©Капка Кънева, художник; тираж 100.

2020, поредица „БИБЛИОТЕКА ЕМИЛИ“ ©Таня Николова, автор, © Станислав Петков, редактор; © Деница Николова, художник;, издателство Фондация „Емили“, тираж 100

„Толкоз“, стихосбирка, трето издание,  ISBN 978-619-7425-12-3, номер в поредица 1

„Еквилибриум“, стихосбирка, трето издание,  ISBN 978-619-7425-11-6; номер в поредица 2

„Калейдоскоп“, гротески, първо издание, издадена с финансовата подкрепа на Министерството на културата, ISBN 978-619-7425-03-1; номер в поредица 3

„Морз“, роман в стихове, второ преработено издание, ISBN  978-619-7425-13-0; номер в поредица 4

„Магарешки песни“, стихосбирка, първо издание, ISBN  978-619-7425-15-4; номер в поредица 5

© Tanya Nikolova, Autor, 2020, „ So viel “, Deutsch/ Bulgarisch,  Herausgegeben von der Emily-Stiftung,  Auflage  /първо издание/,  ISBN 978-619-7425-04-8; © 2020 „ So viel “ електронни книги:  ISBN 978-619-7425-08-6 pdf, ISBN 978-619-7425-09-3   ePub, ISBN 978-619-7425-10-9   mobi; Поредица „Космодрум“, номер в поредица 4; © Ралица Атанасова-Фолц, превод; ©Маргарит Жеков, редактор; ©Венелин Пенчев, художник; тираж 100.

© Таня Николова, автор, 2019, „Еквилибриум“, стихосбирка, издателство Фондация „Емили“ , второ издание, ISBN 978-619-7425-02-4; Поредица „Космодрум“, номер в поредица 3; ©Венелин Пенчев, художник; тираж 100.

© Таня Николова, автор, 2018, „Толкоз“, стихосбирка, издателство Фондация „Емили“ , второ издание, ISBN 978-619-7425-01-7; Поредица „Космодрум“, номер в поредица 2; ©Марин Георгиев, редактор; ©Александър Байтошев, художник; тираж 200.

©Таня Николова, автор, 2017, „Непоръчан портрет“, стихосбирка, издателство Фондация „Емили“ , първо издание, ISBN 978-619-7425-00-0; Поредица „Космодрум“, номер в поредица 1; ©Петър Чухов, редактор; ©Капка Кънева, художник; тираж 300.

©Таня Николова, автор, 2016, „Морз“, стихосбирка, издателство Фондация „Буквите“ , първо издание, ISBN 978-619-154-207-9; ©Силвия Томова, редактор; ©Ивз Андонова, художник; тираж 100.

©Таня Николова, автор, 2012, „Еквилибриум“, стихосбирка,  издателство „Литературен форум“, първо издание, електронно ISBN 978-954-740-061-0(pdf), ISBN 978-954-740-062-7(ePub), ISBN 978-954-740-063-4(mobi) ©Марин Георгиев, редактор; ©Венелин Пенчев, художник; ©Деница Николова, художник на обложката на диска; „Самиздат“ на хартия; тираж 50, диск тираж 5.

©Таня Николова, автор, 2007, „Толкоз“ ,стихосбирка, издателство „Литературен форум“, първо издание, ISBN 978-954-9502-45-9; Поредица „Българска сбирка“  издадена след спечелен конкурс за дебютна книга на Министерството на културата; ©Марин Георгиев, редактор; ©Яна Левиева, художник, тираж 300.